2018 թ. բյուջեի նախագիծ

Վանաձորի թիվ 9 հիմնական դպրոցի 2018 թ. բյուջեի նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերը դիտողություններ և առաջարկություններ չունեն:Բյուջեի նախնական տարբերակում փոփոխություններ չեն կատարվել :

Չդասակարգված

Հաշվետվություն երկրորդ եռամսյակ

Չդասակարգված

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

Չդասակարգված

Չդասակարգված

ScanScan (2)1Scan (3)1Scan (4)1Scan (5)1Scan (6)1Scan (7)Scan (8)Scan (9)1Scan (10)1Scan (11)1Scan1

Չդասակարգված

Չդասակարգված

Չդասակարգված

Չդասակարգված

Չդասակարգված

Չդասակարգված